Kiimu
WEB-Kulkuri 5.3.4.44
 
 

Tervetuloa Kimmokkeen verkkopalveluun!

 

Rekisteröitymällä asiakkaaksi voit myös ladata kortillesi kuntosali- ja ryhmäliikunta-aikaa sekä käyntikertoja. Maksu suoritetaan verkkopankissa.

 Huomio! Jos sinulla on kuukausikortti, niin voit ostaa vain uuden kuukausikortin tai jos sinulla on määräkortti, niin voit ostaa kertoja. Kortin/lätkän ominaisuutta ei pysty vaihtamaan verkkokaupassa.

Luo asiakastili verkkokauppaan kohdasta rekisteröityminen (sivun yläosassa) ohjeen mukaan.Kuntosalikortin lataaminen onnistuu asiakkaille, joilla on jo kulkukortti tai -lätkä Kimmokkeelle. Ensimmäinen ostos/kortin lataaminen edellyttää, että Kimmokkeen asiakaspalvelussa käsitellän rekisteröityminen ja nettiosto/lataminen vahvistetaan. Tämän vuoksi käsiyttelyssä voi mennä päivä tai kaksi. Seuraavat lataukset/ostokset päivittyvät heti.

 Latauksia voit tehdä, kun kirjautumistunnuksesi "alta" Korttitiedot löytyy kortin numero ja voimassaolotiedot. Latauksen jälkeen näet muuttuneet tiedot.

 Pinkoodi:

Verkkokaupasta voit nyt ostaa myös pinkoodituotteen, jolla pääset kertakäynnille salillemme!
Koodi on voimassa 2 päivää latauksesta, jonka aikana se tulee käyttää.

Palattuasi maksun jälkeen kotisivulle, saat tulostettavaksi kuitin maksusta, jossa näkyy pinkoodisi.

Näppäile ovilukijaan pinkoodi aloitus- ja päättömerkin kanssa. Jos näppäilet väärin odota 30s ennen uutta yritystä tai paina # joka nollaa väärän koodin.

TIETOSUOJASELOSTE

Tässä tietosuojaselosteessa kerromme, miten Kiimingin Urheilijat ry ("Rekisterinpitäjä") yhteistyössä Webkulkuri Oy:n ("Tietojen käsittelijä" tai "Kulkuri") käsittelevät asiakkaidensa ja verkkopalveluidensa käyttäjien ("Rekisteröity") henkilötietoja ja miten henkilötietojen käsittelyyn voi vaikuttaa. Rekisterinpitäjä ja Tietojen käsittelijä noudattavat toiminnassaan soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä.

Rekisterinpitäjä
Kiimingin urheilijat ry (0650331-1)
Kisatie 1
90900 Kiiminki

Tietojen käsittelijä
Kulkuri Kulunvalvonta Oy (3127455-7)
puh. 040 140 6580 

Kerättävät henkilötiedot
Rekisterinpitäjä ja Kulkuri käsittelevät henkilötietoja vain niiltä osin, kuin se on tarpeellista tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi. Kerättävät henkilötiedot ja niiden käsittelyn laajuus vaihtelevat Rekisterinpitäjän ja Rekisteröidyn välisestä suhteesta, annetuista luvista sekä Rekisteröidyn käyttämän selaimen yksityisyysasetuksista.

Asiakas- ja osallistujatiedot
Tiedot kerätään Rekisteröidyltä hänen tehdessään ostoksia tai varauksia verkkopalvelussa, ilmoittautuessaan tapahtumaan tai rekisteröityessään verkkopalveluun tai liittyessään esimerkiksi markkinointilistalle. Alla mainituista henkilötietoryhmistä kerätään kulloinkin tarpeelliset tiedot. Osa tiedoista voi olla vapaaehtoisia.
perustiedot, kuten nimi,yhteystiedot, kuten postiosoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero
tarkennetut henkilötiedot, kuten syntymäaika, sukupuoli, kotikunta, ammatti
lupa- ja kieltotiedot, kuten markkinointilupa tai tietojen julkaisukielto
tapahtumaosallistumiseen liittyvät tarkentavat tiedot, kuten osallistujaryhmät, taustatiedot tai tapahtumaosallistumiseen liittyvät valinnat asiakaskorttien, esimerkiksi jäsenkorttien tai kanta-asiakaskorttien tunnisteet ja voimassaolotiedot
tunnistamistiedot, kuten salatut käyttäjätunnus- ja salasanatiedot tai muut vastaavat tunnisteet
mahdolliset Rekisteröidyn antamat muut lisätiedot
Tietyissä tilanteissa tiedot voi antaa Rekisteröidyn sijaan hänen valtuuttamansa henkilö, esimerkiksi ryhmän yhteyshenkilö.

Tilaustiedot
Tilaustietoja kerätään Rekisteröidyn tehdessä ostoksia, varauksia tai ilmoittautumisia verkkopalvelussa tai sähköpostitse, puhelimitse tai henkilökohtaisesti.
tilauksen lähdetiedot, esimerkiksi millä tavoin tilaus on tehty
toivottu maksu- ja toimitustapa sekä tiedot suoritetusta maksusta
tilauksen sisältö ja tuotteet sekä niihin tehdyt muutokset ja peruutukset
tilauksen käsittelyyn liittyvät muut lisätiedot, kuten laskutustiedot tai käsittelyhistoria

Tapahtumavierailuun liittyvät tiedot
Vierailuun liittyviä tietoja voidaan kerätä Rekisteröidyn vieraillessa tapahtumassa tai sen jälkeen. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:
vierailuaikaan liittyvät tiedot, kuten saapumis- ja lähtöaika tapahtumasta
liikkumiseen liittyvät tiedot, kuten lipuntarkastuspiste tai vierailut eri palvelupisteissä
asiakaspalvelun kehittämiseen liittyvät tiedot, kuten tapahtuman aikana annettu palaute

Verkkopalveluiden käyttötiedot
Verkkopalveluiden käytöstä kerätään tietoja Rekisteröidyn käyttäessä Kulkurin Rekisterinpitäjälle tuottamaa verkkopalvelua. Kerättäviä tietoja ovat esimerkiksi:
käytettävästä laitteesta tai sovelluksesta kerättävät tiedot, kuten selainversio, laitetyyppi, ruudun koko ja ip-osoite, tiedot verkkopalveluiden käytöstä, kuten tiedot sivulatauksista, palvelussa vietetystä ajasta ja palvelussa liikkumisesta
Verkkopalveluiden käyttäjät voidaan tunnistaa esimerkiksi yhteisöliitännäisten tai sähköpostiviestissä olevan tunnisteen perusteella.

Arvonnan voittajien henkilötiedot
Voit osallistua MunPiiri-sovelluksessa järjestämiimme arvontoihin. Saamme arvonnan voittajan nimen ja yhteystiedot Palbassador Oy:ltä MunPiiri-sovelluksessa antamasi suostumuksen mukaisesti. Emme vastaanota Palbassador Oy:ltä / MunPiiri-palvelusta muiden henkilöiden kuin arvonnan voittajien henkilötietoja.

Henkilötietojen käyttötarkoitukset ja käsittelyn oikeusperusta
Rekisterinpitäjä käyttää kerättyjä henkilötietoja erilaisiin asiakassuhteen hoitamisen kannalta välttämättömiin toimenpiteisiin, kuten tapahtuman järjestämiseen asianmukaisesti ja turvallisesti, tilattujen tuotteiden tai palveluiden toimittamiseen sekä asiakaspalvelun ja muun asiakastuen tarjoamiseen. Kerättyjä tietoja voidaan lisäksi käyttää asiakasviestintään ja asiakassuhteen ylläpitoon. Henkilötietojen käsittely perustuu Rekisteröidyn ja Rekisterinpitäjän väliseen sopimukseen tuotteen tai palvelun toimittamisesta (kuten lippu- tai oheistuotetilaus) ja oikeutettuun etuun käsitellä tietoja asiakas- tai työntekijäsuhteen muodostavan toimenpiteen seurauksena (kuten ilmoittautumisesta tapahtumaan).
Rekisterinpitäjä voi käyttää kerättyjä henkilötietoja markkinointiin ja mainontaan ja muihin kaupallisiin toimenpiteisiin, mikäli Rekisteröity on siihen antanut luvan. Henkilötietojen käsittely kaupallisiin käyttötarkoituksiin perustuu sähköisen suoramarkkinoinnin osalta Rekisteröidyn suostumukseen.
Käsittelemme arvonnassa voittaneen henkilön tietoja arvonnan palkintojen toimittamiseksi voittajalle. Käsittely perustuu kaupan oikeutettuun etuun järjestää arvontoja ja kilpailuja. Voimme käsitellä voittajien tietoja myös toteuttaaksemme lakisääteisen velvoitteemme laatia ja säilyttää arvontapöytäkirja.
Rekisterinpitäjä voi käyttää kerättyjä henkilötietoja tuotteiden ja palveluiden kehittämiseen sekä palvelutarjonnan parantamiseen. Kehittämiseen ja parantamiseen liittyviä toimenpiteitä ovat esimerkiksi tuotesuositukset tai viestinnän personointi. Tietojen käsittely perustuu tällöin Rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun hyödyntää kerättyjä tietoja Rekisteröidyn hyväksi.

Henkilötietojen jakaminen ja luovuttaminen
Rekisterinpitäjä ja Kulkuri ovat sopineet keskenään henkilötietojen käsittelystä tämän tietosuojaselosteen ja soveltuvan tietosuojalainsäädännön kuvaamalla tavalla. Kulkuri toimii tietojen käsittelijänä ja vain Rekisterinpitäjän lukuun. Kulkuri ei luovuta kolmannelle osapuolelle, ellei Rekisterinpitäjä näin erikseen kirjallisesti ohjeista. Poikkeuksena tästä on jotkut verkkopalveluiden käyttöön liittyvät tiedot, joiden luovuttamisen verkkopalveluiden käyttäjä voi halutessaan estää Evästekäytännössä kuvatuilla tavoilla.
Kulkurin lisäksi Rekisterinpitäjä saattaa käyttää muita kolmansien osapuolten palveluita henkilötietojen käsittelyyn. Tällaisissa tapauksissa Rekisterinpitäjä varmistaa henkilötietojen lainmukaisen käsittelyn sopimusjärjestelyin sekä kolmannelle osapuolelle annettavin kirjallisin ohjeistuksin.
Lisäksi Rekisterinpitäjä tai Kulkuri voivat luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille, mikäli soveltuva lainsäädäntö näin velvoittaa tai jos se on välttämätöntä Rekisterinpitäjän, Kulkurin tai Rekisteröidyn oikeuksien tai turvallisuuden toteuttamiseksi.

Henkilötietojen siirtäminen EU/ETA-alueen ulkopuolelle
Rekisterinpitäjä tai Kulkuri eivät pääsääntöisesti siirrä henkilötietoja EU/ETA-alueen ulkopuolelle, eikä henkilötietoja muutoinkaan käsitellä EU/ETA-alueen ulkopuolella. Mikäli tietoja poikkeuksellisesti siirretään EU/ETA-alueen ulkopuolelle, tietoja käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja lainsäädännön edellyttämällä tavalla.
Evästeiden käyttö
Verkkopalveluidemme käyttökokemuksen parantamiseksi, sekä käytön seuraamiseksi ja helpottamiseksi käytämme evästeitä (cookies). Evästeet mahdollistavat lyhyiden tekstimuotoisten tietojen tallentamisen käyttäjän selaimeen myöhempää käyttöä varten.
Lisätietoa evästekäytännöistä ja kolmansien osapuolten asettamista evästeistä on saatavilla Evästekäytännöstä.

Sijaintitietojen kerääminen ja käyttö
Rekisterinpitäjä tai kulkuri eivät pääsääntöisesti kerää tai käytä Rekisteröityjen tarkkoja sijaintitietoja.
Verkkopalveluita käytettäessä tallennetaan kuitenkin käyttäjän ip-osoite, joka voidaan yhdistää maantieteelliseen sijaintiin yleensä kuntatasolla. Lisäksi esimerkiksi tapahtumanaikaisten palveluiden käytön yhteydessä tallennetaan tietoja, jotka voidaan yhdistää tiettyyn sijaintiin, kuten lipuntarkastuksessa tiettyyn tapahtumapaikan sisäänkäyntiin.

Henkilötietojen säilyttäminen
Rekisterinpitäjä tai Kulkuri säilyttävät henkilötietoja niin kauan, kuin on tarpeellista tietojen käyttötarkoituksen toteuttamiseksi. Voimassa oleva kirjanpito- tai muu pakottava lainsäädäntö voi kuitenkin velvoittaa Rekisterinpitäjän tai Kulkuri säilyttämään tietoja tätä pidempään. Tällaisissa tilanteissa noudatetaan lainsäädännön määrittämiä säilytysaikoja.
Verkkopalveluiden käytöstä kertyviä tietoja säilytetään noin 12 kuukauden ajan sellaisessa muodossa, joista yksittäinen käyttäjä on tunnistettavissa.
Rekisteröityjen perustiedot, yhteystiedot, lupa- ja kieltotiedot, tarkennetut henkilötiedot sekä yleisesti tieto Rekisteröidyn osallistumisesta tiettyyn tapahtumaan tai tieto Rekisteröidyn tekemästä tilauksesta säilytetään pääsääntöisesti 36 kuukautta siitä, kun Rekisteröity on asioinut Rekisterinpitäjän tai Kulkurin kanssa.
Tiettyyn tapahtumaan liittyvät yksityiskohtaiset Rekisteröityyn liittyvät osallistuja-, ilmoittautumistiedot säilytetään pääsääntöisesti 36 kuukautta tapahtuman päättymisen jälkeen.
Tilauksiin liittyvät tiedot säilytetään pääsääntöisesti 36 kuukautta tapahtuman päättymisen jälkeen tai jos tilaus ei liity tiettyyn tapahtumaan, tilausajankohdan jälkeen. Tiedot peruutetuista tilauksista säilytetään pääsääntöisesti 36 kuukautta tapahtuman tai peruutusajankohdan jälkeen.
Maksutapahtumiin liittyvät tiedot, kuten kuittikopiot, säilytetään lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.
Arvontaan osallistuneiden ja palkittujen voittajien tietoja säilytetään kuluva vuosi ja enintään sitä seuraavat kuusi vuotta lakisääteisten velvoitteiden mukaisesti.

Rekisteröidyn oikeudet ja vaikuttamismahdollisuudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada pääsy omiin henkilötietoihinsa sekä oikeus tarkistaa ja korjata itseään koskevia henkilötietoja. Lisäksi Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista niiltä osin, kuin se on muun lainsäädännön puitteissa mahdollista. Rekisteröidyllä on oikeus myös siirtää itseään koskevat henkilötiedot toiselle Rekisterinpitäjälle.
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää suoramarkkinointi sekä vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin.
Näiden oikeuksien käyttöä koskevat pyynnöt tulee esittää Rekisterinpitäjälle tässä tietosuojaselosteessa annettujen yhteystietojen mukaisesti.

Tietoturva
Rekisterinpitäjä ja Kulkuri huolehtivat henkilötietojen tietoturvallisesta käsittelystä asianmukaisin fyysisin ja teknisin tietoturvatoimenpitein suojataksemme tietoja katoamiselta, tuhoutumiselta, väärinkäytöksiltä ja oikeudettomalta käytöltä ja luovutukselta. Rekisterinpitäjä ja Kulkuri pyrkivät tietoturvalliseen henkilötietojen käsittelyyn esimerkiksi rajaamalla pääsyn henkilötietoihin ja varmistamalla, että työntekijät ja alihankkijat käyttävät henkilötietoja annettujen ohjeiden, sopimusten ja lainsäädännön mukaisesti.